Galena ma być gotowa do końca 2015 r. Planty w budowie

Komentarze do artykułów w portalu

Galena ma być gotowa do końca 2015 r. Planty w budowie

Postprzez redbaron@portal » 7 sty 2014, o 19:03

brawojasiu@poczta.jaw.pl napisał(a):najpierw ciołczyk przestał być "lubiany"
potem lehnort zadawał "trudne" pytania min o cene wody
potem z pewnością merytoryczna i nie polityczna zmiana dyr lo3
potem niewygodne pytania pytania bochenka o cene śmieci
teraz spisek śmigielskiego, saługi i u.marszałkowskiego


Wór i szydło. Widać jak PO sprowadza wszystko do personaliów. Dzieci w piaskownicy. Obrazili się i zabrali zabawki. Ciołczyk, Lenhort, Saługa i kto tam bądź. Wszystko sprowadzone do nazwisk. A ja się pytam - to nam obiecywała Platforma przed wyborami? Personalne gierki czy ciężką pracę dla miasta? To dlatego knebluje się mieszkańców?
Avatar użytkownika
redbaron@portal
 
Posty: 204
Dołączył(a): 1 sty 1970, o 01:00

Galena ma być gotowa do końca 2015 r. Planty w budowie

Postprzez katowicka@portal » 7 sty 2014, o 19:31

Gdyby któryś z Panów, zamiast obrzucać się tu inwektywami poświęcił minutę na zajrzeniu do źródeł doszukałby się ciekawej informacji.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/Jessica_240310.aspx

Po pierwsze JESSICA nie udziela dotacji (zwanych dofinansowaniami), a pożyczek.
Owszem, na warunkach korzystniejszych niż pożyczki komercyjne, ale nadal jest to pożyczka.

Po drugie:
JESSICA pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dając możliwość lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Istotnym zastrzeżeniem jest fakt, że projekty, o których mowa powyżej, realizowane przy wsparciu z inicjatywy JESSICA powinny generować dochód. Współwystępowanie w tych projektach elementów komercyjnych z niekomercyjnymi ma umożliwić wypełnienie luki na rynku pomiędzy dotacjami a kredytami i innymi instrumentami bankowymi.


Podkreśliłem bardzo ważne zdanie. Wymóg generowania dochodu (nie PRZYCHODU) jest znamienny. Przy DOTACJACH unijnych jest dokładnie odwrotnie - projekty nie mogą generować dochodu. Dlatego np. są ustalone takie, a nie inne stawki za kilometr na autostradzie A4 między Gliwicami, a Wrocławiem wybudowanej przy wsparciu z dotacji unijnych. GDDKiA musiała tak skalkulować owe stawki by pobierane opłaty równoważyły koszty utrzymania, a nie generowały DOCHODU. Złamanie tego warunku przy projektach, które otrzymały dotację grozi nakazem jej zwrotu.

Po trzecie:
Polecam lekturę kolejnego artykułu:
http://www.fundusze-europejskie.pl/okiem-eksperta/0,635,jessica-kusi-inwestorow.html
Wśród przykładowych rodzajów projektów wymienić można m.in. przebudowę budynków lub zespołów obiektów w celu nadania im innych niż dotąd funkcji użytkowych (np. na cele gospodarcze, społeczne, kulturowe) lub przystosowanie obiektów do nowych wymagań bez zmiany ich funkcji (wymiana instalacji, elementów konstrukcyjnych, itp) przy jednoczesnym zachowaniu walorów historycznych i architektonicznych istniejących obiektów; przywrócenie wartości obejmujące remont lub modernizację obiektów o szczególnej wartości zabytkowej, mające na celu wyeksponowanie wartości zabytkowych danego obiektu; zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele usługowe, handlowe, rozrywkowe, kulturalne, itp.


Jeżeli to nie są projekty komercyjne to widać ktoś w międzyczasie zmienił definicję tego pojęcia.

I jeszcze jeden cytat, żeby co poniektórych nie zanudzać faktami:
Pierwszy konkurs w ramach Inicjatywy Jessica w Europie został ogłoszony pod koniec października 2010 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla województwa wielkopolskiego, z kolei pierwsze wnioski o udzielenie pożyczki w ramach Inicjatywy zostały złożone w grudniu 2010 r.

(...)

BGK wskazuje, iż Jessica cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów (zarówno publicznych jak i prywatnych), które jednak nie zawsze przekłada się na gotowe projekty miejskie. Co istotne, zakresy planowanych projektów są bardzo zróżnicowane – wśród potencjalnych projektów zgłaszanych przez inwestorów znalazły się zarówno centra handlowe, powierzchnie biurowe, parkingi podziemne czy hotele, jak też inkubatory przedsiębiorczości, akademiki czy też targowiska miejskie.


Ciekawostka:
Autorzy artykułu byli członkami zespołu, który doradzał firmie Goplana MGC Inwest przy pozyskaniu finansowania z Inicjatywy JESSICA na realizację projektu ,,Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana”.


Polecam jednak przeczytać całość, bo rzuca ona zupełnie inne światło na bełkot jaki otrzymaliśmy od zarządu województwa jako uzasadnienie.

Na koniec jeszcze jeden smaczek:
Zarząd województwa nie miał oporu przed rekomendowaniem do inicjatywy JESSICA projektu z Katowic. Ano właśnie, z Katowic.
Bo przecież trzygwiazdkowy hotel, restauracja i minibrowar w żadnym wypadku nie stanowią projektu komercyjnego, nieprawdaż?
http://rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=2&art1=1369292939&art=1302512474&id_m=258&kat=&katrodzic=

Miłej lektury.
Avatar użytkownika
katowicka@portal
 
Posty: 107
Dołączył(a): 1 sty 1970, o 01:00

Galena ma być gotowa do końca 2015 r. Planty w budowie

Postprzez rajddakar@portal » 7 sty 2014, o 20:21

katowicka@poczta.jaw.pl napisał(a):
Na koniec jeszcze jeden smaczek:
Zarząd województwa nie miał oporu przed rekomendowaniem do inicjatywy JESSICA projektu z Katowic. Ano właśnie, z Katowic.
Bo przecież trzygwiazdkowy hotel, restauracja i minibrowar w żadnym wypadku nie stanowią projektu komercyjnego, nieprawdaż?
http://rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=2&art1=1369292939&art=1302512474&id_m=258&kat=&katrodzic=


Oczywiście nie chcę zagłuszać merytorycznego głosu w dyskusji, ale ten ostatni fragment w sposób oczywisty pokazuje intencje zarządu województwa, który jest kontrolowany przez PO, a do tego zestawmy to z akcjami lokalnych "działaczy" Platformy.
rajddakar@portal
 
Posty: 91
Dołączył(a): 1 sty 1970, o 01:00

Galena ma być gotowa do końca 2015 r. Planty w budowie

Postprzez leman@jawnet » 7 sty 2014, o 23:45

katowicka@poczta.jaw.pl napisał(a):..[..]..
Po drugie:
JESSICA pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dając możliwość lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Istotnym zastrzeżeniem jest fakt, że projekty, o których mowa powyżej, realizowane przy wsparciu z inicjatywy JESSICA powinny generować dochód. Współwystępowanie w tych projektach elementów komercyjnych z niekomercyjnymi ma umożliwić wypełnienie luki na rynku pomiędzy dotacjami a kredytami i innymi instrumentami bankowymi.

..[..]


Tym razem, nie za bardzo się z tobą zgodzę :P
http://rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=2&art1=1358250884&art=1302512474&id_m=258&kat=&katrodzic=
Trzecia umowa w ramach Inicjatywy JESSICA
Jest to już trzeci projekt, który będzie realizowany przy wsparciu ze środków Inicjatywy. Polegać będzie na rewitalizacji pięciu placów zabaw znajdujących się na terenie należącym do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju i stworzeniu przestrzeni miejskiej dla potrzeb rekreacyjno-sportowych. W ramach projektu założono budowę kortu tenisowego, dwóch boisk do gry w badmintona/ringo oraz wprowadzenie monitoringu na niezagospodarowanych obecnie i niszczejących terenów w mieście Jastrzębiu-Zdroju, który zostanie zainstalowany na ulicach, na których powstaną place zabaw i boiska w ramach projektu, a także tam gdzie istnieją już place zabaw stworzone poza projektem.

sadzisz, ze te place zabaw są odpłatne ? że spółdzielnia mieszkaniowa z tego projektu generuje dochód?

http://rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=2&art1=1375858705&art=1302512474&id_m=258&kat=&katrodzic=
Ósma umowa o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA
Warta prawie 1,5 mln złotych inwestycja zakłada rewitalizację placów zabaw w Jastrzębiu Zdroju i będzie to już drugi tego typu projekt w tym mieście. W ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie rewitalizacja trzech placów zabaw będących własnością Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, polegająca między innymi przywróceniu urządzeniom znajdującym się na placach stanu wymaganego normami bezpieczeństwa.

a może spółdzielnia górnicza, każe dzieciom za korzystanie z huśtawki płacić?

ale katowicka i tak jesteś na topie bo cię, to pisowe klakierstwo, te staski, rajdybarony, bezmózgowo cytują :P
Avatar użytkownika
leman@jawnet
 
Posty: 1139
Dołączył(a): 24 maja 2005, o 23:00

Galena ma być gotowa do końca 2015 r. Planty w budowie

Postprzez katowicka@portal » 8 sty 2014, o 00:17

Regiony posiadają jednak dużą swobodę w kształtowaniu katalogu potencjalnych projektów uprawionych do skorzystania z Inicjatywy Jessica. Dla przykładu, województwo pomorskie planuje umożliwić skorzystanie z finansowania dostępnego w ramach inicjatywy projektom z zakresu zwiększania efektywności energetycznej oraz rozwoju infrastruktury energetycznej (obejmującym np. budowę urządzeń służących produkcji i dystrybucji energii opartej na OZE czy też likwidację istniejących systemów ogrzewania węglem) jak też projektom dotyczącym liniowej infrastruktury transportu publicznego.

Katalog potencjalnych projektów wskazanych w regionalnych programach operacyjnych powinien być jednak spójny z ogólnym zakresem wsparcia w ramach Inicjatywy Jessica nakreślonym przez Europejski Bank Inwestycyjny . Wśród kluczowych obszarów priorytetowych Inicjatywy Jessica wymienia się projekty z zakresu: infrastruktury miejskiej, w tym transportu, wody, ścieków, energii itd.; wzmocnienia dziedzictwa kulturowego, przeznaczonego m.in. dla turystyki; rozwoju nieużytków poprzemysłowych; tworzenia lub modernizacji przestrzeni biurowej dla MSP; tworzenia lub modernizacji budynków uniwersyteckich; usprawniania efektywności energetycznej.

Warto zaznaczyć, iż wsparcie udzielane w ramach mającej charakter zwrotny Inicjatywy Jessica determinuje konieczność wyboru projektów zintegrowanych, posiadających przy znaczącym potencjale społecznym, odpowiedni potencjał komercyjny, mający stanowić gwarancję spłaty pozyskanego finansowania. Zgodnie z koncepcją nakreśloną przez EBI, Inicjatywa Jessica ma bowiem służyć finansowaniu projektów lokujących się pomiędzy projektami typowo komercyjnymi, wykazującymi dużą opłacalność finansową przy relatywnie niskich efektach społecznych, a projektami z obszaru dotacyjnego, wykazującymi duże oddziaływanie społeczne na określony obszar przy niezbyt wysokiej rentowności finansowej.


W tym przypadku spółdzielnie mieszkaniowe spełniają warunki komercyjności, bo mimo wszystko muszą jednak wypracowywać pewne zyski, pozwalające im na kolejne inwestycje. Zapewne diabeł tkwi w szczegółach tych wniosków, a do tych niestety nie mamy dostępu. Z drugiej strony, myślisz, ze owi spółdzielcy nie dostali propozycji podwyżki np. na fundusz remontowy lub dopłaty do czynszu, mający zapewnić spłaty zaciągniętego kredytu? Więc jednak płacą za to, że dzieci korzystają z huśtawek.

Podejrzewam, że projekt jaworznickiego rynku, miałby problemy z zakwalifikowaniem się do takiego finansowania. Natomiast gdy przejrzysz dane nie tylko ze śląskiego, ale i innych województw ogromna większość projektów ma zdecydowanie mocniejszy wydźwięk komercyjny.
Avatar użytkownika
katowicka@portal
 
Posty: 107
Dołączył(a): 1 sty 1970, o 01:00

Galena ma być gotowa do końca 2015 r. Planty w budowie

Postprzez leman@jawnet » 8 sty 2014, o 00:46

W każdym z województw jest inna ekipa do rozdysponowania swojej puli, to bym wprost nie porównywał.
A tak na mój ogląd, to problem jest w urzędniczej mentalności "mienia" władzy. Nawet nie chodzi tu o przynależność partyjną. Z tych ~250 mln.zł (60min euro) na 11 projektów wydano ~130 mln. To jak dali by dla Jaworzna 90mln. to czym by się mieli urzędnicy zajmować? A tak można coś komuś obiecywać i poza tym nadal mają dodatkową robotą, mają dodatkową urzędniczą zapłatę. http://rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=2&art1=1382526680&art=&rok=2013
Avatar użytkownika
leman@jawnet
 
Posty: 1139
Dołączył(a): 24 maja 2005, o 23:00

Galena ma być gotowa do końca 2015 r. Planty w budowie

Postprzez katowicka@portal » 8 sty 2014, o 00:57

Inna ekipa, ale zakres programu jest narzucony odgórnie przez EBI.
Więc śmiało można przejrzeć jakie projekty dostają takie finansowanie i porównać je z RPO poszczególnych województw.

"Mienie" władzy jest dość szerokim pojęciem, ja bardziej skłaniam się ku stwierdzeniu, że wolą uwalić projekt jaworznicki, by zachować pieniądze na coś bliższego swoim "sercom" i oknom urzędu.

Co do linka jaki wrzuciłeś, projekt Galeny przeszedł właśnie pozytywną weryfikację w banku i niemalże na finiszu dopinania dofinansowania został uwalony.
Avatar użytkownika
katowicka@portal
 
Posty: 107
Dołączył(a): 1 sty 1970, o 01:00

Galena ma być gotowa do końca 2015 r. Planty w budowie

Postprzez leman@jawnet » 8 sty 2014, o 01:07

Można dywagować na różne sposoby, dlaczego Chęciński na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej (choć nie wiem czy to aby na pewno on, a nie jego poprzednik!), się zgodził, a teraz już nie. I jak z tymi spółdzielniami mieszkaniowymi, uważam że jest to "po uważaniu" czy jak eufemicznie napisałeś; diabeł tkwi w szczegółach
Ale przypuszczam, że tak z 8 miesięcy wstecz, PA Nova dostała by tę pożyczkę.
Avatar użytkownika
leman@jawnet
 
Posty: 1139
Dołączył(a): 24 maja 2005, o 23:00

Galena ma być gotowa do końca 2015 r. Planty w budowie

Postprzez zajceffost@portal » 8 sty 2014, o 07:43

No i co Panowie , Gówno z tego będzie :D , Jak tak dalej będzie to Galene sobie wybudują sami ludzie z miasta :ugeek: . Jak zwykle Jaworzno i wszystko !
zajceffost@portal
 
Posty: 310
Dołączył(a): 1 sty 1970, o 01:00

Galena ma być gotowa do końca 2015 r. Planty w budowie

Postprzez pavel@portal » 8 sty 2014, o 13:34

Jak tak dalej pójdzie i sie bedzie ciaglo z roznymi problemami to moze wczesniej wbita zostanie pierwsza lopata na projekt tramwajowy niz tej calej Galeri :D to dopiero bylyby jaja

co do plant to asfalt wydaje sie jednak bardziej praktyczny :)

Avatar użytkownika
pavel@portal
 
Posty: 592
Dołączył(a): 1 sty 1970, o 01:00

Poprzednia strona

Powrót do Komentarze do artykułów

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości

cron